Tot nader order blijven de academies voortwerken in code rood.

De lessen -12-jarigen vinden in groepjes van max. 10 plaats. De groepslessen +12-jarigen vinden gedeeltelijk in kleine groepjes (max. 4) ter plaatse en gedeeltelijk digitaal plaats. De instrumentlessen gaan 1-op-1 door (les zang: mondmaskerplicht). Praktische en logistieke afspraken zullen worden genomen in samenspraak tussen leerkracht-directeur-preventieadviseur-inrichtende macht.

Enkel de leerlingen van de academie betreden de academie. Ouders die buiten wachten, dragen een mondmasker en wachten op veilige afstand. Onze leerlingen respecteren social distancing, handenwassen, mondmasker (van zodra je de schoolomgeving nadert).

Mocht je hier nog vragen over hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

FAQ-Corona

 

Volgens de laatste nieuwe richtlijnen moet men 'de combinatie van het bestaande DKO-aanbod met hobby’s buiten het DKO' vermijden. Hoe moeten we dit interpreteren?

De bedoeling is buitenschoolse activiteiten te beperken. Er is echter geen absoluut verbod op meer dan één buitenschoolse activiteit. Men rekent op de verantwoordelijkheidszin van de burgers. 

Kunnen kinderen hun buitenschoolse activiteiten op wekelijkse basis veranderen?  

Switchen is niet de bedoeling. 

Wat betekent één buitenschoolse activiteit? 1 vak, 1 domein…? 

Het DKO wordt als één geheel gezien. Dit betekent dat je de domeinen die je volgt, mag blijven volgen met alle bijhorende vakken. 

Wat zijn de gevolgen voor aanwezigheden

De overheid is er zich van bewust dat er een aanpassing moet volgen in de regelgeving. Deze zal waarschijnlijk gebeuren via Coronadecreet VII. 

Hoe zit het met afstandsonderwijs

Als een leerling voor een andere hobby kiest, kan men niet eisen dat hij/zij toch nog afstandsonderwijs vanuit de academie krijgt.  

Anderzijds telt afstandsonderwijs niet mee in de keuze van buitenschoolse activiteiten, dus een combinatie is in principe wel mogelijk, maar het is en blijft een tegemoetkoming van de leerkracht (en is dus onderling overeen te komen met de leerkracht).  

Hoe zit het met groepen van 10?  

Hier kan niet van afgeweken worden. Er wordt bekeken of het mogelijk is dat eenzelfde klasbubbel uit het leerplichtonderwijs kan doorschuiven. 

  

Mag je als academie dan beslissen om voor de hele klas de lessen te schrappen en resoluut voor 1-op-1-onderwijs te kiezen? 

Ja, dat mag. Het 1-op-1-gegeven moet wel bekeken worden als (een onderdeel van) een buitenschoolse activiteit. 

 

Hoelang zullen deze maatregelen gelden? 

Dit is nog niet geweten: ze gelden voor onbepaalde duur afhankelijk van hoe het virus zich 'gedraagt'.  

Mijn kind is in contact gekomen met een positief getest kind. Ik krijg het advies van het CLB om alle sociale contacten te verminderen en niet naar hobby's te gaan. Wat met de academie?

Als je een brief van het CLB hebt gekregen die stelt dat je kind in quarantaine moet vanwege een 'laag-risicocontact', dan komt je kind niet naar de academie. Gezinsleden mogen wel komen.

Als je een brief van het CLB hebt gekregen die stelt dat je kind in quarantaine moet vanwege een 'hoog-risicocontact', dan komt je kind niet naar de academie én blijven gezinsleden ook thuis.

Bezorg ons het document van het CLB en verwittig het secretariaat en de leerkrachten.

De leerkrachten zullen hun best doen om jouw kind digitaal verder op te volgen.

Mijn kind is positief getest.

Jouw kind komt niet naar de academie.

Verwittig onmiddellijk de directeur: directeur@academiewuustwezel.be

Contacttracing wordt opgestart.

Bezorg een bewijs van de test aan de academie.

Mijn kind moet getest worden op Corona. In afwachting vraagt de school om in quarantaine te blijven.

Jouw kind komt niet naar de academie.

Bezorg ons het attest met de vraag tot de test of een attest van het CLB (of school).

Verwittig de directeur: directeur@academiewuustwezel.be en de leerkrachten.

Wanneer jouw kind zich in orde voelt, mag je aangeven of de leerkrachten jouw kind verder kunnen blijven opvolgen. (digitaal, thuiswerk...)

Ik woon in Nederland. Mag ik de grens oversteken om naar de academie te gaan?

Uit navraag bij de Nederlandse ambassade in Brussel en de Corona-infolijn blijkt dat er een uitzondering is gemaakt voor studeren over de grens. De Nederlandse studenten kunnen dus zonder problemen naar de academie komen zonder nadien in thuisquarantaine te moeten.