Vernieuwde maatregelen vanaf 8/12/2021 tot aan de kerstvakantie:

Alle leerlingen (vanaf 6 jaar)

Dragen een mondmasker in de academie. Wanneer er voldoende ventilatie is, genoeg afstand en de leerlingen zitten stil kan het mondmasker afgezet worden. Let op! Niet tijdens het zingen.

 

Leerlingen tot 12 jaar

De kerstvakantie begint vanaf zaterdag 18 december. De lessen gaan de laatste week niet door.

 

Leerlingen tussen 12-18 jaar

Deze leerlingen mogen slechts 50% van de lestijd aanwezig zijn in de academie. De andere lestijden worden via afstandsonderwijs ingericht. Jouw leerkracht brengt je op de hoogte. Er is geen vervroegde kerstvakantie.

 

Leerlingen +18 jaar

Voor deze leerlingen zijn er geen veranderingen. De lessen lopen door tot aan de officiële kerstvakantie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mondmaskers

 • Leerlingen vanaf 6 jaar dragen een mondmasker in de schoolomgeving. Enkel tijdens lessen waar het onmogelijk is om te dragen: vb. blaasinstrument mag het masker afgezet worden, tijdens het bespelen van een instrument.

  • Leerlingen die in de klas zitten met leerlingen die mondmaskerplichtig zijn, dragen ook een mondmasker.

  • Leraren van deze leerlingen moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Social distancing

 • Zoveel mogelijk afstand houden bij alle contacten is aangewezen.

Handhygiëne

 • Er is alchoholgel voorzien aan de inkom van de academie.

Eénrichtingsverkeer

 • Wuustwezel: Binnenkomen via de Kadans (handgel) en buitenkomen via de deur naast het secretariaat. Op deze manier kruisen onze leerlingen elkaar niet.

Co2-meters:

 • Zijn voorzien in elk klaslokaal: groen= in orde, oranje= extra ventilatie, rood= onmiddellijk evacuatie en extra ventilatie.

Instrumentles

 • De instrumentles wordt tijdelijk individueel ingericht.

Ben je een hoog-risico contact, ben je positief? 

Geef jouw mogelijke aanwezigheid in de academie door aan contacttracing. Zij beslissen wie een hoogrisico-contact is en wie verder gecontacteerd moet worden.

Verwittig de academie. (secretariaat@academiewuustwezel.be of directeur@academiewuustwezel.be)

Voel je je ziek?

Blijf thuis en verwittig de academie.

Mis je 1 les?

Individuele les: Oefen je extra tegen de volgende lesdag.

Groepsles: De leerkracht herhaalt vast en zeker wat je vorige les gemist hebt.

Mis je verschillende lessen na elkaar?

Individuele les: bespreek met de leerkracht of er een mogelijkheid is voor online les.

Groepsles: bespreek met de leerkracht of je extra oefeningen kan maken. Op lange termijn kunnen er zorglessen georganiseerd worden.  Online les wordt niet automatisch ingericht.

Testing en quarantaine (volgens de geldende regels van de maatschappij)

 

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar gelden vanaf 1 oktober de volgende regels voor testing en quarantaine:

 • Bij een hoogrisicocontact moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.

 • Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogstwaarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden  — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de betrokken leerlingen meteen uit quarantaine.

 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de maatschappij.

 

Hoelang zullen deze maatregelen gelden? 

Dit is nog niet geweten: ze gelden voor onbepaalde duur afhankelijk van hoe het virus zich 'gedraagt'.