top of page

INSCHRIJVEN

7 juni: start (online) alle inschrijvingen academie Wuustwezel. 

Tip! Indien jouw kind meerdere domeinen volgt: schrijf eerst online in GAMWD Wuustwezel in en vraag op het manuele inschrijfformulier voor beeld het verminderd tarief aan.

MANUEEL

Download het inschrijvingsformulier en bezorg het aan secretariaat@academiewuustwezel.be of onze brievenbus, daarna ontvang je de betalingsmodaliteiten)

ONLINE 

Via mijnacademie.be

Kies voor domein beeld

Let op! Vink onmiddellijk de correcte vestigingsplaats aan: Blommaert (Wuustwezel) of 't Kratje (Gooreind).

Indien je recht hebt op korting: contacteer het secretariaat: dan passen zijn manueel het te betalen tarief aan, na goedkeuring van de korting.

KLASSEN: LET OP! ALLES KLASSEN ZIJN BIJNA VOLZET!

1ste-3de leerjaar: woensdagmiddag 13u30-15u10 (Wuustwezel of Gooreind)

4de-6de leerjaar: woensdagmiddag 15u30-17u10 (Wuustwezel of Gooreind: VOLZET)

middelbaar (tienerklas): tweewekelijks vrijdagavond 17u30-20u50 (kalender)

PRAKTISCH

Download hier de materialenlijst voor de leerlingen van de 1ste en de 2de graad.

Download hier de materialenlijst voor de leerlingen van de 3de graad.

De lessen starten vanaf 1 september.

In december 2020 hebben de gemeenteraad en de vakbonden de goedkeuring gegeven om het domein beeldende en audiovisuele kunsten over te hevelen van de gemeente Brasschaat naar de gemeente Wuustwezel. De gemeente Wuustwezel besliste tegelijkertijd om een doorstroom op te bouwen naar de 3de graad (middelbare school). Leerlingen (tieners) die op 31 december van het schooljaar 12 jaar zijn en nog geen les gevolgd hebben, kunnen vanaf dan ook beeldende en audiovisuele kunsten volgen in Wuustwezel. Hierdoor zou er een vierde domein aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans toegevoegd worden. De minister besliste om deze aanvraag vooralsnog niet toe te staan. De gemeente Wuustwezel zal dan ook de lessen beeldatelier op gemeentelijk niveau en voorlopig onder de vleugels van GAMWD Wuustwezel zelf inrichten.

Visie

-minstens behoud van de vestigingsplaatsen Gooreind en Wuustwezel

-uitbreiding van het domein naar nieuwe vestigingsplaatsen in de komende jaren 

-centralisering van de administratie in de academie Wuustwezel

-investeren in doorstroom naar de derde graad in Wuustwezel

-tieners kunnen les volgen in Wuustwezel

-mogelijkheid tot intensievere samenwerking tussen alle domeinen

-kortere leerlingopvolging binnen de academie: domeinoverschrijdend overleg tussen de leerkrachten

-uniforme leerlingenevaluatie, oudercontacten,...

-afstemmen van de uurroosters muziek, woord, dans, beeld

-mogelijkheid tot het organiseren van de lessen in de academie Wuustwezel

bottom of page