2021 uurrooster muziek.JPG
Uurrooster groepsmusiceren 2021 2022.JPG

Opmerkingen:

-Het eerste jaar muzieklab jongeren (Wuustwezel) is opgesplitst in 2x 1 lesuur, dit uit pedagogische overwegingen. We merken dat de leerlingen meer baat hebben met herhaling dan 2 aaneensluitende uren. Wanneer ze 1 les missen, missen ze slechts 1 uur i.p.v. de volledige 2 lesuren. Bij rondvraag bij de ouders Wuustwezel 1.2 is er expliciet gevraagd om het muzieklab op deze manier te organiseren aan onze directeur. In Loenhout en Gooreind blijft het blok van 2 uren bestaan.

-Sommige lessen beginnen iets later, omdat deze in aansluiting zijn op een lesuur van een ander domein vb. muzieklab 2.1 sluit aan woordatelier 2.1. Zo kunnen al onze leerlingen zich volledig ontwikkelen in alle domeinen.

-2.3 muzieklab Loenhout valt onder voorbehoud weg. Het leerlingenaantal in 2.3 is te klein om deze nog verder te splitsen in 2 verschillende klassen (Wuustwezel-Loenhout).  

-Het definitieve lestijdenpakket wordt op 15/6 meegedeeld, dan kan er definitief beslist worden om de klassen alsnog te gaan splitsen.