top of page
Uurrooster muziek groepen 2021 2022.JPG
Uurrooster groepsmusiceren 2021 2022.JPG

Opmerkingen:

-Het eerste jaar muzieklab jongeren (Wuustwezel) is opgesplitst in 2x 1 lesuur, dit uit pedagogische overwegingen. We merken dat de leerlingen meer baat hebben met herhaling dan 2 aaneensluitende uren. Wanneer ze 1 les missen, missen ze slechts 1 uur i.p.v. de volledige 2 lesuren. Bij rondvraag bij de ouders Wuustwezel 1.2 is er expliciet gevraagd om het muzieklab op deze manier te organiseren aan onze directeur. In Loenhout, Gooreind, VBS 't Kantoor blijft het blok van 2 uren bestaan. Leerlingen mogen daarbij aansluiten.

-Sommige lessen beginnen iets later, omdat deze in aansluiting zijn op een lesuur van een ander domein vb. muzieklab 2.1 sluit aan woordatelier 2.1. Zo kunnen al onze leerlingen zich volledig ontwikkelen in alle domeinen.

-2.3 muzieklab Loenhout valt weg. Het leerlingenaantal in 2.3 is te klein om deze nog verder te splitsen in 2 verschillende klassen (Wuustwezel-Loenhout).  

-Geen graadklassen MCV van 3 leerjaren meer (zo kan de leerstof op niveau van de leerling aangeboden worden).

           -MCV 3.1 zal verdergaan met de leerstof van muzieklab 2.4.

           -MCV 3.2 is in de vestigingsplaats Wuustwezel of Gooreind

           -MCV 3.3 is in de vestigingsplaats Gooreind.

bottom of page