Vertrouwen en kwaliteit

 

VISIE Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord, Dans en Beeld

Onze familiale, veilige, vertrouwelijke academie is een open huis voor passievolle leerlingen die hier opgroeien (competenties ontwikkelen) tot kunstenaar (verbeelden), onderzoeker (onderzoek), samenspeler (dialoog), vakman (vakmanschap), performer (tonen)*. Op deze plaats van ontmoeting kunnen ze met een ruime blik creëren, experimenteren, ontdekken,... De leerlingen worden tijdens het leerproces gestuurd door professionele kunstenaars (leerkrachtenteam) die leerlingspecifiek kwaliteitsvol onderwijs brengen. Met veel enthousiasme, plezier, engagement en motivatie ontwikkelen wij onze (leerlingen en team) deelname aan de (culturele) wereld. 

*De rollen tussen de haakjes zijn voor beeldende-en audiovisuele kunsten. De andere rollen zijn voor podiumkunsten. (Leerpan: Kunstig Competent)

De GAMWD Wuustwezel staat open voor alle kinderen, jongeren en volwassenen ongeacht hun levensfilosofie. Zij wil een plaats zijn waar alle participanten zich kunnen thuis voelen en aanvaard worden met hun kwaliteiten en hun beperkingen.
 

Onze school biedt artistiek onderwijs aan in de podiumkunsten muziek, dans en woord dat de basis vormt voor zowel de niet-professionele als de professionele kunstbeoefening. Hierbij vinden wij belangrijk:

·       dat leerlingen kunst leren ontdekken, onderzoeken en begrijpen met als doel geschoolde luisteraars/toeschouwers te vormen;

·       dat leerlingen kunst zelf leren beoefenen, wat moet leiden tot een actieve kunstbeoefening individueel of in maatschappelijk verband;

·       dat er procesgericht, constructief wordt gewerkt volgens eigentijdse didactische inzichten;

·       dat naast het aanleren van het puur technische ook het creatieve, het dramatisch-expressieve, het muzikale aan bod komt;

·       dat de leerlingen graag naar de academie komen. De directie, de leerkrachten, de administratieve medewerkers en leerlingen zorgen             voor een aangename sfeer;

·       dat de leerlingen kunnen deelnemen aan performances zodat ze een beeld krijgen van hun eigen kunnen en de rijkdom leren ervaren          van de interactie uitvoerder-publiek; op deze performances kunnen er specifieke kledijvoorschriften opgelegd worden, die deel zijn van           het geheel.

·       dat de leerlingen zichzelf leren ontplooien via woord en/of muziek en/of dans en/of beeld;

Leerkrachten en directie:

·       zorgen voor een goede leer- en werksfeer tijdens het leertraject;

·       zorgen er voor dat er rekening wordt gehouden met de leervraag van de leerling (intentiegesprek, oudercontact);

·       zorgen voor een oprechte en regelmatig evaluatie van de competenties zodat er geen verkeerd beeld wordt gegeven (Leerplan: Kunstig Competent);

·       streven naar kwaliteitsverbetering door nascholing en zelfevaluatie;

·       wenden functioneel nieuwe technologieën aan;

·       zorgen voor een goede communicatie met ouders, leerlingen, inrichtende macht, verenigingsleven,…

Wij willen ons als volwaardige partner profileren binnen het cultuurlandschap van de gemeente Wuustwezel en stellen samenwerking met de  muziek- en cultuurverenigingen voorop. Een samenwerking die er toe kan leiden dat de GAMWD Wuustwezel een cruciale rol speelt in de ondersteuning en kwaliteitsverbetering van het culturele leven.

Onze academie is volop in ontwikkeling...ons artistiek pedagogisch project ook. Hieronder zie je het beeld van de voornaamste onderwerpen die wij momenteel belangrijk vinden in de academie. De bedoeling is om dit komend schooljaar verder aan te passen vanuit het academieteam en uit te groeien tot een nieuw volwaardig APP.

 

tekening APP.png