top of page

 Vertrouwen en   kwaliteit 

 

VISIE Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord, Dans en Beeld

Onze familiale, veilige, vertrouwelijke academie is een open huis voor passievolle leerlingen die hier opgroeien (competenties ontwikkelen) tot kunstenaar (verbeelden), onderzoeker (onderzoek), samenspeler (dialoog), vakman (vakmanschap), performer (tonen)*. Op deze plaats van ontmoeting kunnen ze met een ruime blik creëren, experimenteren, ontdekken,... De leerlingen worden tijdens het leerproces gestuurd door professionele kunstenaars (leerkrachtenteam) die leerlingspecifiek kwaliteitsvol onderwijs brengen. Met veel enthousiasme, plezier, engagement en motivatie ontwikkelen wij (leerlingen en team) onze deelname aan de (culturele) wereld. 

*De rollen tussen de haakjes zijn voor beeldende-en audiovisuele kunsten. De andere rollen zijn voor podiumkunsten. (Leerpan: Kunstig Competent)

                              VISIE : ORGANISATIE                               

2-APP-zachte-kleur-ONLINE-1.jpg

Kwaliteitszorg

De organisatie van onze academie is gesteund op het PDCA-principe. (Plan-do-check-adapt)

We maken cyclische bewegingen op verschillende niveaus en bekijken deze met een kritische blik, zodat het kwaliteitsvol onderwijs steeds beter wordt. We hechten evenveel belang aan het proces als aan het eindproduct.

Competentieontwikkeling

De basis van onze professionele leergemeenschap is ‘het leren van de leerling’. We gaan op zoek naar de maximale leerlingspecifieke leerwinst. We ontwikkelen (competentieontwikkeling) onze leerling als echte vakman, dat impliceert ontwikkeling in de rollen als kunstenaar, onderzoeker, performer, samenspeler (Leerplan Kunstig Competent). We willen mensen raken met kunst. Deze ontwikkeling houdt rekening met de leervraag en het engagement die voortvloeien uit de intenties van de leerling.

Specifiek: engagement van de leerlingen (plezier, enthousiasme, motivatie: thuisstudie, inzet, participatie) en het engagement van de professionele leerkracht (lesopbouw, lesinhoud, jaarplan, graadsplan, leerlingbegeleiding, welzijn en zorg, HOZA-overleg).

Er wordt bewust nagedacht over de lesinhoud (ontwikkeling/aankopen didactisch materiaal), oefentips en het bestendigen van de les door thuisstudie (leerlingagenda: visible learning).

Leerlingspecifiek onderwijs

De leerkrachten werken bewust aan creativiteitsontwikkeling en laten de leerlingen tijdens de les experimenteren en ontdekken, dit zowel binnen het vak als vakoverschrijdend of zelfs domeinoverschrijdend.

Open huis voor passievolle leerlingen

Onze academie is een familiale, veilige plaats, er wordt in vertrouwen gewerkt. De deur staat altijd open.

Communicatie, plaats van ontmoeting

Communicatie vinden we erg belangrijk. We gaan graag in gesprek met leerlingen/ouders/ team/ Minstens één keer per jaar worden de ouders uitgenodigd tot een oudercontact met als basis de leerlingevaluatiefiches (transparant, valide, betrouwbaar) en het welzijn van de leerling.

In een tijd van overvloed van info wil de academie instaan voor duidelijke, korte, bondige en noodzakelijke informatie (uitwisseling).

Leerproces gestuurd door professionals

Het team blijft haar competenties ontwikkelen via professionalisering: persoonlijk/ in team/over de academies heen. Opgedane kennis borgen we door: infobrochures, personeelsvergaderingen, vakwerkgroepvergaderingen, aanvangsbegeleiding, online platform voor het team, expertise delen,…

Deelname aan de (culturele) wereld

Samenwerking met partners (o.a. alternatieve leercontext, andere academies, gemeentelijke instanties: bibliotheek, scholen,…) zorgt ervoor dat we zelf met een open blik kijken naar het Deeltijds Kunstonderwijs. Hiermee bereiden we de leerlingen voor om in de wereld te gaan staan en deel te nemen aan kunst/cultuur. Het mee ontwerpen van een nieuw cultuurlandschap is de toekomst voor onze leerlingen en leerkrachten.

                                    Evaluatiecriteria                                     

In onze academie werken we met het leerplan 'Kunstig Competent'.
Voor muziek hebben we de 100 leerdoelen verspreid over alle vakken.

Academie-Arendonk_Deeltijds-Kunstonderwijs_DKO_Beeldende-en-Audiovisuele-Kunsten_BAK_leerp

                                          Leerlooplijn                                          

                                         Hoe verloopt het schooljaar                                       

Leerlooplijn-schooljaar.JPG
bottom of page