top of page
nieuwe structuur muziek 2021 jongeren-pa
nieuwe structuur muziek2021 volwassenen-

VAKKEN

Domeinoverschrijdende initiatie

Onze 6-en 7 jarigen komen in contact met de eerste stappen van het domein muziek en woord. Ze gaan spelenderwijs kennismaken met muziek en woord. Opwarmingsoefeningen,  bouwstenen (hoog-laag, lang-kort, snel-traag,…) komen aan bod. De instrumentenwereld wordt voorgesteld. Nieuwsgierig wat jouw kind allemaal doet? Er worden toonmomenten voorzien. Spelenderwijs ontwikkelen ze hun motoriek en hun zintuigen en stomen we ze klaar voor de 2de graad in onze academie.

Muzieklab

Het vak muzieklab bestaat uit 2 onderliggende vakken: Muzikale Culturele Vorming (MCV) en groepsmusiceren. Het gaat om het onderzoeken van de wereld van de muziek in beide vakken. In de lessen van MCV leer je o.a. de muzieknoten vlot lezen, met melodie en ritme omgaan, kennismaking met componisten en instrumenten. Het blijft niet theoretisch tijdens het groepsmusiceren oefenen we actief op de aangereikte leerstof. Er is 1 contactmoment in de week (2 uren). Deze leerstof heb je nodig in de instrumentles. Jongeren (kinderen) en volwassenen hebben aparte lesmomenten. 

​Jongeren (kinderen) kunnen lesvolgen in Wuustwezel, Gooreind of Loenhout.

​De volwassenen volgen les in Wuustwezel.

Compositie

In het vak compositie ga je zelf muziek neerpennen. Je krijgt tools aangereikt hoe je dit het best kan doen. Hoe deden de grote componisten het? Zijn er bepaalde regels die je moet volgen om tot een mooi muziekstuk te komen. Stijlen, bezetting (muziekinstrumenten), muzikale bouwstenen (ritme, melodie), toonaarden, akkoorden,… komen aan bod. Wil je weten of je dit nog met pen doet, of er ook mogelijkheden zijn op de laptop? Afspelen van muziekstukken. Of misschien kunnen we zelfs jouw compositie laten uitvoeren door muzikanten!

Arrangeren

Tijdens het arrangeren vertrek je vanuit een bestaat muziekstuk. Je verandert bepaalde bouwstenen: bezetting (instrumenten), melodie, ritme,… en je bent al gauw aan het arrangeren. Maak je van een barokstuk een swingend stuk met slagwerk erbij? Schrijf je vanuit één melodie een werk voor volledig symfonisch orkest? Zijn er bepaalde regels die je moet volgen om tot een mooi muziekstuk te komen. Stijlen, bezetting (muziekinstrumenten), muzikale bouwstenen (ritme, melodie), toonaarden, akkoorden,… komen aan bod. Wil je weten of je dit nog met pen doet, of er ook mogelijkheden zijn op de laptop? Afspelen van muziekstukken. Of misschien kunnen we zelfs jouw arrangement laten uitvoeren door muzikanten!

Muziektheorie

Je bestudeert nader hoe een muziekstuk is opgebouwd en probeert dit zelf ook te doen aan de hand van akkoordenleer. Zijn er bepaalde regels die je moet volgen om tot een mooi muziekstuk te komen. Stijlen, bezetting (muziekinstrumenten), muzikale bouwstenen (ritme, melodie), toonaarden, akkoorden,… komen aan bod. Wil je weten of je dit nog met pen doet, of er ook mogelijkheden zijn op de laptop? Afspelen van muziekstukken. Of misschien kunnen we zelfs jouw werken laten uitvoeren door muzikanten!

Groepsmusiceren Alternatieve Leercontext

De academie heeft een samenwerkingscontract met drie plaatselijke jeugdharmonieën: Resisto (Wuustwezel) , De Heidegalm (Loenhout) en Concordia (Gooreind). Je repeteert wekelijks met de harmonie en speelt de concerten mee. Op deze manier doe je ervaring op in een andere omgeving dan de academie. Jaarlijks wordt er een examenconcert georganiseerd waar alle harmonieën aan deelnemen en waarop je wordt geëvalueerd. Enkel voor instrumenten die in een harmonieorkest spelen.

Begeleidingspraktijk

In het vak Begeleidingspraktijk leer je begeleiden en improviseren met behulp van akkoorden en toonladders. Dit is een andere manier om muziek te maken waarbij verschillende stijlen zoals pop, klassiek, jazz, volksmuziek, enz. aan bod komen. Ook het maken van eigen nummers of variaties op een bestaand thema of song, zichtlezen en transponeren behoren tot de mogelijke lesinhoud. Daarnaast leer je elkaar begeleiden op piano (quatre-mains) of begeleid je andere instrumenten via akkoorden, reducties of uitgewerkte partituren. In elke les werken we steeds op maat en interesse van de leerling. We vertrekken vanuit je sterke punten en al wat je al kent en bouwen daarop verder om zo ook onbekend terrein te verkennen.

Groepsmusiceren (vocaal: koor)- 3de graad

 Op zaterdag van 11u tot 12u zingen we met een koortje genaamd " The Beauties".

Meisjes tussen 14 en 24 jaar ( ongeveer)! ( Stoere jongens,zijn uiteraard ook welkom !)
Musical nummers, love ballads, regelrechte hits, popsongs, rock, maar ook klassiek en dit soms a capella maar ook met piano, band of orkest. Elk jaar treden we op tijdens " A sight at the opera" , een show met podium/ belichting, dans, orkest, en vooral fun, lekker jezelf zijn.
Heerlijk zingen is trouwens ook goed om de stoom wat af te blazen! Goede Therapie!  :-)

Groepsmusiceren (vocaal: vocaal ensemble)- 4de graad

Zing je graag ? In een kleiner groepje , bv. duo, trio, kwartet, A capella of met piano/ orkest/ gitaar,… Hier kunnen alles stijlen aanbod komen: musical, popsongs, opera, klassiek. Zingen is heerlijk ontspannend en steeds gaan we op zoek naar het juiste aangepaste repertoire. Dit steeds in een relaxerende, grappige en elkaar respecterende omgeving.
Zonder zang zou het leven een vergissing zijn! (Zaterdag 9u-10u)

Groepsmusiceren (pop-rock: combo)

Kom binnen in de wereld van popsongs, rockballads, jazzstandards, bluesy licks en funky tracks. Je speelt mee in heuse popbandjes waar drums, keys, elektrische gitaren, basgitaren en blazers de basis zullen geven aan de zangers en zangeressen. Je leert improviseren en sounds herkennen en analyseren op je eigen gehoor. Voel je het schrijversvirus kriebelen? Dan kunnen je songs tot leven komen in je individuele instrumentlessen pop-rock (elektrische gitaar, saxofoon, slagwerk, zang) én in de bandjes waarmee je verscheidene keren het podium zal opwandelen. 

bottom of page