Privacyverklaring leerlingen, leerkrachten en ouders

 
 
1. Identiteit
 
Het schoolbestuur Wuustwezel heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten in de gemeentelijke basisscholen en de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (GAMWD).
 
 
2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
 
De persoonsgegevens van de leerlingen, leerkrachten en ouders worden gebruikt voor:  De organisatie van het onderwijs;  De leerlingenadministratie of leerkrachtenadministratie;  De leerlingenbegeleiding of het leerlingvolgsysteem;  Het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;  Het verspreiden en delen van informatie en publicatie;  De dienstverlening en publiciteit door OVSG/AVSG/KOOGO;  De facturatie;  De ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);  De naleving van andere wet- en regelgeving;  Het behandelen van geschillen.
 
 
3. Rechtsgrond
 
We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).
 
 
4. Rechten van leerlingen, leerkrachten en ouders
 
 Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.  Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.
 
Daartoe neem je contact op met de directie van de betrokken school of de dienst onderwijs van het gemeentebestuur Wuustwezel.
 
 
5. Bewaarperiode
 
Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.
 
 
6. Vertrouwelijkheid
 
We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf) die deze persoonsgegevens verwerken. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels. 7. Overmaken aan derden
 
Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan OVSG.AVSG.KOOGO, het begeleidend CLB, het ondersteuningsnetwerk, het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk bepaald is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.
 
 
8. Contactpersoon gegevensbescherming
 
Ons schoolbestuur beschikt over een contactpersoon voor de gegevensbescherming. Deze persoon kijkt er op toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving. Elke onderwijsinstelling beschikt ook over een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de contactpersoon gegevensbescherming.
 
Voor de gemeente Wuustwezel is dit; Dorien Gysbrechts, Informatieveiligheidsconsulent/DPO Dorien.gysbrechts@wuustwezel.be 03/690.46.12 Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel www.wuustwezel.be 
 
 
9. Meer weten
 
Voor meer informatie kan je terecht op  https://www.ikbeslis.be https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 
 
10. Wijziging privacyverklaring
 
Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.

18 september 2018

ADRES

 

Dorpsstraat 87

2990 Wuustwezel

Ingang via De Kadans

Achter d' Hoven 15

2990 Wuustwezel

BTW nr: BE0207537735

Openingsuren secretariaat

Maandag      15.00-19.15

Dinsdag        15.00-18.45

Woensdag    15.00-17.45

Donderdag   15.00-18.45

Vrijdag           15.00-18.45

Zaterdag        10.00-12.00

                       

  • Facebook Basic Black

© 2019 Gemeentelijke Academie voor Muziek Woord en Dans Wuustwezel