Wanneer heb ik recht op vermindering bij een jongere (op 31/12 niet de leeftijd van 18 jaar bereikt)?


(breng telkens de correcte attesten z.s.m. binnen, liefst bij de inschrijving en uiterlijk op 29/9) -voor een bijkomend domein in dezelfde of in een andere academie, met een betalingsattest en een inschrijvingsbewijs van de andere academie - een tweede lid van het gezin (ingeschreven bij ons of in een andere academie), met betalingsattest van de inschrijving en een attest van gezinssamenstelling, het jongste lid krijgt de vermindering - het gezinshoofd is volledig werkloos, met een attest van VDAB of RVA voor het DKO geldig gedurende de maand september en een attest van gezinssamenstelling - het gezinshoofd heeft een arbeidsongeschiktheid van minimum 66%, met een gezinssamenstelling en een attest van: - ziekteverzekering met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit - RIZIV met vermelding artikel 100 - FOD met vermelding "vermindering van verdienvermogen" - het gezinshoofd is een erkend persoon met een handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid, met een attest van gezinssamenstelling en een attest van: - FOD betreffende een tegemoetkoming - rekeninguittreksel tegemoetkoming - European disability card - het gezinshoofd is een begunstigde voor verhoogd kindergeld (66%) met een attest van uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van handicap 66% van: - FOD met vermelding 4 punten op zelfredzaamheid - kinderbijslagfonds - federaal agentschap kinderbijslag - het gezinshoofd krijgt een leefloon met een attest van het OCMW geldig gedurende de maand september en een attest van gezinssamenstelling, of heeft een UiTpas op naam met kansenstatuut - het gezinshoofd krijgt een inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag met een attest van OCMW of pensioendienst, geldig gedurende de maand september en een attest van gezinssamenstelling - het gezinshoofd is erkend politiek vluchteling met een attest van gezinssamenstelling en een attest van: - Commisariaat-Generaal voor vluchtelingen en staatslozen - inschrijving in het vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft - identiteitsbewijs voor vreemdelingen - het gezinshoofd krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming met een attest van gezinssamenstelling en een attest van het ziekenfonds geldig gedurende de maand september - de jongeren verblijft in een gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin met een attest van gezinssamenstelling en een attest van: - verklaring directie van tehuis of instelling - beschikkend gedeelte van het vonnis
Wanneer heb ik recht op vermindering bij een volwassene?


Breng telkens de correcte attesten binnen tijdens de inschrijving (uiterlijk voor 29/9) Het gaat om personen die op 31 december niet de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. De persoon: - is volledig werkloos, met een attest van VDAB of RVA voor het DKO geldig gedurende de maand september - heeft een arbeidsongeschiktheid van minimum 66% en heeft een attest van: - ziekteverzekering met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit - RIZIV met vermelding artikel 100 - FOD met vermelding "vermindering van verdienvermogen" - is een erkend persoon met een handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid met een attest van: - FOD betreffende een tegemoetkoming - rekeninguittreksel tegemoetkoming - European disability card - krijgt een leefloon met een attest van het OCMW geldig gedurende de maand september, of heeft een UiTpas op naam met kansenstatuut - krijgt een inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag met een attest van OCMW of pensioendienst, geldig gedurende de maand september - is erkend politiek vluchteling met een attest van: - Commisariaat-Generaal voor vluchtelingen en staatslozen - inschrijving in het vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft - identiteitsbewijs voor vreemdelingen - krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming met een attest van het ziekenfonds geldig gedurende de maand september
Wat breng ik mee voor een inschrijving?


- rijksregisternummer; - +12 jaar: identiteitskaart; - -12 jaar: kids-ID; - attest voor eventuele vermindering; - indien van toepassing: een attest van een inschrijving in een andere instelling van het DKO - indien van toepassing een geldig attest van gezinssamenstelling - indien van toepassing attesten voor zorg (dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid...)
Mijn zoon/dochter heeft of ikzelf heb nood aan extra zorg omwille van vb. dyslexie, dyscalculie, autisme... Kan ik dan toch les volgen?


Jawel, je kan ook bij ons jouw kunsten ontwikkelen! Bij de inschrijving wordt dit opgevraagd. Onze academie heeft ook een zorgcoördinator. Er zijn verschillende trajecten mogelijk: van pedagogische aanpassingen tot een individueel curriculum. Breng alle mogelijke attesten binnen: vb. logopedie, bewijs van buitengewoon onderwijs of een handicap. Onze directeur gaat graag in gesprek met u om een gepast leertraject uit te stippelen.
Wanneer gaan de lessen van start?


De groepslessen: dans, woord, domeinoverschrijdende initiatie, muzieklab, MCV (klassiek), groepsmusiceren (alternatieve leercontext), muziekgeschiedenis gaan van start op 1 september. Voor de lessen groepsmusiceren (klassiek, pop-rock), begeleidingspraktijk, muziektheorie, arrangeren, compositie, instrument, MCV (pop-rock) zal de leerkracht een afspraak maken met u gedurende de maand september. Maakt u zich toch ongerust? Gelieve het secretariaat te contacteren.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 gaan van start op 15 juni-30 september. Let op! De lessen starten op 1 september en vanaf die dag worden de aanwezigheden geteld.

 Inschrijven kan op drie manieren:

1. online via mijnacademie.be (hou het rijksregisternummer van de leerling bij de hand);

2. op afstand: door het ingevulde én ondertekende inschrijvingsformulier dat u per e-mail ontvangt en hieronder kunt downloaden, aan de academie terug te bezorgen (secretariaat@academiewuustwezel.be of per post), waarna u een overschrijvingsformulier zal ontvangen via e-mail;

3. op afspraak.

Let op! Ieder jaar dient u zich opnieuw in te schrijven.

Vanaf 1/7 tot en met 23/8 zijn wij in vakantie. Daarna kan je terug op afspraak langskomen.

ONLINE inschrijven kan gedurende de VOLLEDIGE VAKANTIE!

 

 

Inschrijvingsformulieren:

Muziek Jongeren 1e en 2e graad     

Muziek Volwassenen 2e graad     

Muziek 3e en 4e graad vertolkend

Muziek 3e en 4e graad creërend

Alternatieve Leercontext (Contract voor de leerling die in een orkest het vak groepsmusiceren volgt. Te bezorgen op het secretariaat.)

Woord

 

Dans

Beeld

De attesten die nodig zijn om een verminderd tarief of vrijstellingen te verkrijgen, moeten bij inschrijving worden ingediend (geldig op het moment van inschrijving of in de maand september). Dit kan digitaal, per post of in persoon (indien op afspraak). 

 

Wie hulp nodig heeft bij het online of op afstand inschrijven, kan op deze tijdstippen terecht bij onze telefonische helpdesk:

dinsdag 16u-18u

woensdag: 16u-18u

vrijdag: 16u-18u

Ter plaatse kan u met Payconiq betalen of u opteert om via een overschrijving te betalen.

U bent pas definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. 

De betalingen dienen uiterlijk op 20 september in ons bezit te zijn. 

Onder jongeren wordt verstaan personen die op 31 december nog geen 18 jaar zijn.

Vanaf 18 jaar behoort u tot de groep volwassenen.

Inschrijvingstarief:

                      Normaal          Reductie

-18 jaar            €84                 €55

18-24 jaar                 €145

+25 jaar:         €335                €145 

     

Agenda: gratis

In de 2e graad Muziek heb je voor het vak Muzieklab een boek nodig: Tringel (voor jongeren, EUR 24) of Doe je mee AMV (voor volwassenen, EUR 30). Dit wordt rechtstreeks verrekend bij inschrijving. U ontvangt het boek in september van de leerkracht.

! Opgelet bij online inschrijven:

-de optie "MCV pop-rock" is te vinden onder de noemer "MCV"; de optie "MCV klassiek" is "MCV klassiek".

-wanneer je in een orkest (= alternatieve leercontext) het vak groepsmusiceren wilt volgen duid je 'groepsmusiceren' aan. Wanneer je effectief in een schoolensemble wilt spelen duid je 'groepsmusiceren  klassiek' aan.

Het secretariaat/directeur helpt je graag verder voor de online inschrijvingen indien nodig.

Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor het inplannen van een proefles.