top of page

 Inschrijvingen 

Wanneer?

De inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 gaan van start maandag  5 juni -30 september.

(Tussen 1/6 en 5/6 krijgen de huidige leerlingen voorrang tot inschrijven.)

 

Let op! De lessen starten op 1 september en vanaf die dag worden de aanwezigheden geteld.

Hoe kan ik inschrijven?

 Inschrijven kan op drie manieren:

1. online 
via mijnacademie.be (hou het rijksregisternummer van de leerling bij de hand);

Let op! 

 de optie "Muzieklab pop-rock" is te vinden onder de noemer "Muzieklab"; de optie "Muzieklab klassiek" is "Muzieklab klassiek".

 wanneer je in een orkest (= alternatieve leercontext) het vak groepsmusiceren wilt volgen duid je 'groepsmusiceren' aan. Wanneer je effectief in een schoolensemble wilt spelen duid je 'groepsmusiceren  klassiek' aan.

 wie 'alternatieve leercontext' volgt (harmonieorkesten, symfonische orkesten) dient ook een formulier 'alternatieve leercontext' in te vullen voor 20/9.

Het secretariaat/directeur helpt je graag verder voor de online inschrijvingen indien nodig.

2. op afstand 
door het ingevulde én ondertekende inschrijvingsformulier dat u per e-mail ontvangt en hieronder kunt downloaden, aan de academie terug te bezorgen (secretariaat@academiewuustwezel.be of per post), waarna u een overschrijvingsformulier zal ontvangen via e-mail.

3. op afspraak.

Let op! Ieder jaar dient u zich opnieuw in te schrijven.

Let op! Vanaf 1/7 tot en met 23/8 zijn wij in vakantie. Daarna kan je terug op afspraak langskomen.

ONLINE inschrijven kan gedurende de VOLLEDIGE VAKANTIE!.

Inschrijvingsformulieren

Beeld : Inschrijvingsformulier beeld

Dans: Inschrijvingsformulier dans

Muziek: Inschrijvingsformulier 1ste en 2de graad jongeren

                   Inschrijvingsformulier 1ste en 2de graad volwassenen

                   Inschrijvingsformulier 3de en 4de graad vertolkend

                   Inschrijvingsformulier 3de en 4de graad creërend

Woord: Inschrijvingsformulier woord

Kosten en betalingsinformatie

Ter plaatse kan u met Payconiq betalen of u opteert om via een overschrijving te betalen.

U bent pas definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. 

Er wordt niet gewerkt met cash geld.

De betalingen en attesten voor vermindering dienen uiterlijk op 20 september in ons bezit te zijn. 

1.Inschrijvingstarief

                      Normaal          Vermindering (enkel met attest)          Uitpas-houder (met recht op vermindering)

-18 jaar            €96                    €64                                                                       €12.80

18-24 jaar     €168                 ////                                                                           €41.60

+25 jaar:         €387                €168                                                                     €41.60

Onder jongeren wordt verstaan personen die op 31 december nog geen 18 jaar zijn.

Vanaf 18 jaar behoort u tot de groep volwassenen.

     

2.Agenda

gratis

3.Boeken

In de 2e graad Muziek heb je voor het vak NOTENLAB een boek nodig: Tringel (voor jongeren, EUR 25,60) of Doe je mee AMV (voor volwassenen, EUR 32,40).
Dit wordt rechtstreeks verrekend bij inschrijving. U ontvangt het boek in september van de leerkracht.

4. Instrumentenhuur

€50 waarborg (1x te betalen)

€75 jaarlijks huurgeld

(Indien dit een gemeentelijk instrument is, wordt dit aangerekend bij de inschrijving. Bij een instrument van de Vriendenkring wordt er een aparte rekening verzonden in oktober.)

Let op! Wie vorig schooljaar een instrument huurde van de gemeente zal automatisch huurgeld aangerekend worden bij inschrijving, indien dit niet meer van toepassing is: gelieve het secretariaat te contacteren.

Proefles

Twijfel je? Wil je eerst 1 les proberen?

Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor het inplannen van een proefles. Je bent zeker welkom!

 

 • Kan ik midden in het schooljaar beginnen/inschrijven?
  Neen, het schooljaar loopt van 1 september tot en met 30 juni. Inschrijven voor een nieuw schooljaar kan je vanaf 5 juni (gedurende de maand september zijn de lessen al gestart, maar kan je nog steeds inschrijven.
 • Welke instrumenten worden er in Wuustwezel, Gooreind, Loenhout gegeven?
  In Wuustwezel kan je dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, viool, cello, contrabas, cornet, trompet, hoorn, trombone, tuba, euphonium, drumstel, marimba, pauken, vibrafoon, slagwerk jazz-pop-rock, klassieke gitaar, elektrische gitaar (jazz-pop-rock), klassieke piano, piano jazz-pop-rock, klassieke zang, zang jazz-pop-rock. In Loenhout kan je dwarsfluit, saxofoon, cornet, trompet, hoorn, trombone, tuba, euphonium, klassieke gitaar. In Gooreind kan je dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, cornet, trompet, hoorn, trombone, tuba, euphonium, klassieke gitaar, klassieke piano.
 • Ik heb mijn Hogere 3 diploma behaald in de oude structuur richting samenspel/stemvorming. Kan ik nog verder naar de academie komen?
  Jawel, je kan opnieuw instromen in de 4de graad: richting vertolkend muzikant. Voor de te volgen vakken zie ‘domein muziek’..
 • Ik heb mijn Hogere 3 diploma behaald in de oude structuur richting instrument. Kan ik nog verder naar de academie komen?
  Jawel, je kan opnieuw instromen in de 4de graad: richting creërend muzikant (optie muziekschrijven of optie instrument). Voor de te volgen vakken zie ‘domein muziek’.
 • Mijn kind is 8 jaar, maar heeft geen initiatie gevolgd. Kan mijn kind nog beginnen?"
  (domein muziek, woordkunst-drama, dans) Ja, hoor! Een leerling die niet gestart is met de initiatie (eerste graad), mag meteen starten in het eerste leerjaar van de tweede graad vanaf 8 jaar.
 • Ik ben volwassen en zou graag muzieklessen volgen, kan dit?"
  Ja, dat kan. Volwassenen starten meteen in de tweede graad (eerste leerjaar). De tweede graad omvat 3 leerjaren voor volwassenen, daarna is het traject dezelfde als die van de jongeren (kinderen). Er worden aparte volwassen klassen ingericht.
 • Kan ik van kolommen wisselen in domein muziek (derde graad)? Met andere woorden kan ik van klassiek naar pop-rock gaan (of omgekeerd), zonder een jaar te verliezen?"
  Neen, dat kan niet. Je moet alle leerjaren doorlopen optie klassiek, of optie pop-rock. Je mag deze keuze wel maken, maar je moet rekening houden met het feit dat je dan terugkeert in leerjaren.
 • Vanaf wanneer kan ik elektrische gitaar, sax pop-rock, slagwerk pop-rock, zang pop-rock volgen?"
  Iedereen kan starten met een klassiek of pop-rock instrument (van de tweede graad). Pop-rock instrumenten: elektrische gitaar, zang, slagwerk, saxofoon.
 • Ik ben tiener vb. 14 jaar, dus hoor ik nog niet bij de volwassenen, zit ik dan bij de kleinere kinderen in de klas?"
  Nee, om pedagogische redenen, kunnen we jou in de volwassen klas plaatsen: richt jouw vraag aan de directeur.
 • Ik ben een nieuwe leerling en ouder dan 8 jaar (jonger dan 13 jaar), waar word ik geplaatst?"
  In de 2de graad (eerste leerjaar).
 • Kan ik verschillende domeinen combineren?
  Domein muziek, domein woordkunst-drama, domein dans. Ja, dat kan zeker! Meer info over inschrijvingsgelden: wendt u tot het secretariaat.
 • Kan ik 2 instrumenten volgen binnen 1 schooljaar?
  We hechten enorm veel belang dat je eerst het ene instrument beheerst en dat je ook tijd kunt vrijmaken om voor de 2 instrumenten te oefenen. Er moet eerst voldoende bewijs zijn dat een leerling het eerste instrument zeer goed onder de knie heeft. Een school krijgt geen financiering voor een 2de instrument. Je komt eerst op een wachtlijst, indien er nog klassen een plekje vrij hebben, zal je kunnen starten met het 2de instrument. Indien je een 2de instrument wilt volgen omwille van een beroepsopleiding (vb. piano in een leraarsopleiding): wendt u tot de directeur.
 • Kan ik wisselen van keuzevakken? (derde en vierde graad)
  Indien je wisselt van keuzevakken behaal je de competenties niet op tijd om een volledige graad af te werken, dus je zal minstens een leerjaar moeten terugkeren. Let op! Dit kan je maar 1x per graad doen. Voel je je niet goed binnen een vak: wend je tot de directeur en leerkracht!
 • Kan eender welke harmonie/orkest/koor/vereniging meetellen als alternatieve leercontext?
  Neen, dat kan niet. Er worden bepaalde pedagogische, kwaliteits-, en visie eisen gesteld. Deze voorwaarden zijn goedgekeurd door de inspectie en in een contract tussen de academie en de vereniging gegoten.
 • Waarom kan ik geen groepsmusiceren in alternatieve leercontext volgen in de 2 de graad?
  In de 2de graad dient het groepsmusiceren om de aangeleerde onderwerpen van de Muzikale Culturele Vorming praktijkgericht uit te diepen.
 • Moet ik veel oefenen?
  In het begin kan dit 5à10 minuten zijn, later kan dit een (half) uur per dag zijn.
 • Hoeveel kost dit allemaal voor muziek?
  Je moet ongeveer rekenen op: inschrijvingsgeld, instrumentenhuur, slagwerk: gemiddeld: €50 (boeken en stokken, kostprijs gitaar €100 (kinderen)-€250 (volwassenen), lesboeken: €25 (sommige leerlingen hebben meerdere boeken nodig per jaar), saxofoon mondstuk en riem: €100, rietjes: gemiddeld €30, kostprijs aankoop nieuwe klarinet: €1500, aankoop boek muzieklab: €25, agenda:€1.
bottom of page