In december 2020 hebben de gemeenteraad en de vakbonden de goedkeuring gegeven om het domein beeldende en audiovisuele kunsten over te hevelen van de gemeente Brasschaat naar de gemeente Wuustwezel. Hierdoor zal er een vierde domein aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans toegevoegd worden. Ook de huidige leerkrachten mogen desgewenst mee overgeheveld worden.

De gemeente Wuustwezel besliste tegelijkertijd om een doorstroom op te bouwen naar de 3de graad (middelbare school). Leerlingen (tieners) die op 31 december van het schooljaar 12 jaar zijn en nog geen les gevolgd hebben, kunnen vanaf dan ook beeldende en audiovisuele kunsten volgen in Wuustwezel.

Timing

Maart: aanvraag overheveling 1ste en 2de graad gemeente Brasschaat naar de gemeente Wuustwezel

April: aanvraag programmatie 3de graad

15 mei: uitslag aanvragen programmatie

17 mei: manuele inschrijvingen (download het inschrijvingsformulier en bezorg het aan secretariaat@academiewuustwezel.be of onze brievenbus, daarna ontvang je de betalingsmodaliteiten)

15 juni: start (online) alle inschrijvingen academie Wuustwezel. Online inschrijvingsmogelijkheden voor beeld, muziek, woord en dans

Tip! Indien jouw kind meerdere domeinen volgt: wacht tot 15/6 en schrijf voor alle domeinen tegelijkertijd in: zo wordt het verminderd tarief automatisch berekend) en kan je online betalen.

Visie

-minstens behoud van de vestigingsplaatsen Gooreind en Wuustwezel

-uitbreiding van het domein naar nieuwe vestigingsplaatsen in de komende jaren 

-centralisering van de administratie in de academie Wuustwezel

-mogelijkheid online inschrijvingen samen met de andere domeinen: muziek, woord en dans (vanaf 15 juni)

-investeren in doorstroom naar de derde graad in Wuustwezel

-tieners kunnen les volgen in Wuustwezel

-mogelijkheid tot intensievere samenwerking tussen alle domeinen

-kortere leerlingopvolging binnen de academie: domeinoverschrijdend overleg tussen de leerkrachten

-uniforme leerlingenevaluatie, oudercontacten,...

-afstemmen van de uurroosters muziek, woord, dans, beeld

-mogelijkheid tot het organiseren van de lessen in de academie Wuustwezel