In december 2020 hebben de gemeenteraad en de vakbonden de goedkeuring gegeven om het domein beeldende en audiovisuele kunsten over te hevelen van de gemeente Brasschaat naar de gemeente Wuustwezel. De gemeente Wuustwezel besliste tegelijkertijd om een doorstroom op te bouwen naar de 3de graad (middelbare school). Leerlingen (tieners) die op 31 december van het schooljaar 12 jaar zijn en nog geen les gevolgd hebben, kunnen vanaf dan ook beeldende en audiovisuele kunsten volgen in Wuustwezel. Hierdoor zou er een vierde domein aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans toegevoegd worden. De minister besliste om deze aanvraag om budgettaire redenen niet toe te staan. De gemeente Wuustwezel zal dan ook de lessen beeldatelier op gemeentelijk niveau en onder de vleugels van GAMWD Wuustwezel zelf inrichten.

Hierdoor kan je dit schooljaar nog niet online inschrijven en dient dit manueel te gebeuren. 

Download het inschrijvingsformulier en bezorg het aan secretariaat@academiewuustwezel.be of onze brievenbus, daarna ontvang je de betalingsmodaliteiten)

15 juni: start (online) alle inschrijvingen academie Wuustwezel. Online inschrijvingsmogelijkheden voor beeld, muziek, woord en dans

Tip! Indien jouw kind meerdere domeinen volgt: schrijf eerst online in GAMWD Wuustwezel in en vraag op het manuele inschrijfformulier voor beeld het verminderd tarief aan.

Visie

-minstens behoud van de vestigingsplaatsen Gooreind en Wuustwezel

-uitbreiding van het domein naar nieuwe vestigingsplaatsen in de komende jaren 

-centralisering van de administratie in de academie Wuustwezel

-investeren in doorstroom naar de derde graad in Wuustwezel

-tieners kunnen les volgen in Wuustwezel

-mogelijkheid tot intensievere samenwerking tussen alle domeinen

-kortere leerlingopvolging binnen de academie: domeinoverschrijdend overleg tussen de leerkrachten

-uniforme leerlingenevaluatie, oudercontacten,...

-afstemmen van de uurroosters muziek, woord, dans, beeld

-mogelijkheid tot het organiseren van de lessen in de academie Wuustwezel