top of page

De groepslessen: dans, woord, domeinoverschrijdende initiatie, muzieklab, MCV (klassiek), groepsmusiceren (alternatieve leercontext), muziekgeschiedenis gaan van start op 1 september. Voor de lessen groepsmusiceren (klassiek, pop-rock), begeleidingspraktijk, muziektheorie, arrangeren, compositie, instrument, MCV (pop-rock) zal de leerkracht een afspraak maken met u gedurende de maand september.

Maakt u zich toch ongerust? Gelieve het secretariaat te contacteren.

Een les niet bijwonen? Graag de leerkracht verwittigen: 

  • briefje meegeven met de reden

  • attest van overmacht (school/werk)

  • telefoneren naar het secretariaat

  • mail zenden naar het secretariaat

bottom of page