top of page

Inschrijvingsformulieren: (binnenkort beschikbaar)

Muziek Jongeren 1e en 2e graad     

Muziek Volwassenen 2e graad     

Muziek 3e en 4e graad vertolkend

Muziek 3e en 4e graad creërend

Alternatieve Leercontext (Contract voor de leerling die in een orkest het vak groepsmusiceren volgt. Te bezorgen op het secretariaat.)

Woord

 

Dans

Beeld

De attesten die nodig zijn om een verminderd tarief of vrijstellingen te verkrijgen, moeten bij inschrijving worden ingediend (geldig op het moment van inschrijving of in de maand september). Dit kan digitaal, per post of in persoon (indien op afspraak). 

 

Wie hulp nodig heeft bij het online of op afstand inschrijven, kan op deze tijdstippen terecht bij onze telefonische helpdesk:

maandag 16u-18u

woensdag: 16u-18u

zaterdag 10u-12u

 • Kan ik midden in het schooljaar beginnen/inschrijven?
  Neen, het schooljaar loopt van 1 september tot en met 30 juni. Inschrijven voor een nieuw schooljaar kan je vanaf 5 juni (gedurende de maand september zijn de lessen al gestart, maar kan je nog steeds inschrijven.
 • Ik heb mijn Hogere 3 diploma behaald in de oude structuur richting samenspel/stemvorming. Kan ik nog verder naar de academie komen?
  Jawel, je kan opnieuw instromen in de 4de graad: richting vertolkend muzikant. Voor de te volgen vakken zie ‘domein muziek’..
 • Ik heb mijn Hogere 3 diploma behaald in de oude structuur richting instrument. Kan ik nog verder naar de academie komen?
  Jawel, je kan opnieuw instromen in de 4de graad: richting creërend muzikant (optie muziekschrijven of optie instrument). Voor de te volgen vakken zie ‘domein muziek’.
 • Mijn kind is 8 jaar, maar heeft geen initiatie gevolgd. Kan mijn kind nog beginnen?"
  Ja, hoor! Een leerling die niet gestart is met de initiatie (eerste graad), mag meteen starten in het eerste leerjaar van de tweede graad vanaf 8 jaar.
 • Ik ben volwassen en zou graag muzieklessen volgen, kan dit?"
  Ja, dat kan. Volwassenen starten meteen in de tweede graad (eerste leerjaar). De tweede graad omvat 3 leerjaren voor volwassenen, daarna is het traject dezelfde als die van de jongeren (kinderen). Er worden aparte volwassen klassen ingericht.
 • Kan ik van kolommen wisselen in domein muziek (derde graad)? Met andere woorden kan ik van klassiek naar pop-rock gaan (of omgekeerd), zonder een jaar te verliezen?"
  Neen, dat kan niet. Je moet alle leerjaren doorlopen optie klassiek, of optie pop-rock. Je mag deze keuze wel maken, maar je moet rekening houden met het feit dat je dan terugkeert in leerjaren.
 • Vanaf wanneer kan ik elektrische gitaar, sax pop-rock, slagwerk pop-rock, zang pop-rock volgen?"
  Iedereen kan starten met een klassiek of pop-rock instrument (van de tweede graad). Pop-rock instrumenten: elektrische gitaar, zang, slagwerk, saxofoon.
 • Ik ben tiener vb. 14 jaar, dus hoor ik nog niet bij de volwassenen, zit ik dan bij de kleinere kinderen in de klas?"
  Nee, om pedagogische redenen, kunnen we jou in de volwassen klas plaatsen: richt jouw vraag aan de directeur.
 • Ik ben een nieuwe leerling en ouder dan 8 jaar (jonger dan 13 jaar), waar word ik geplaatst?"
  In de 2de graad (eerste leerjaar).
 • Kan ik verschillende domeinen combineren?
  Ja, dat kan zeker! Meer info over inschrijvingsgelden: wendt u tot het secretariaat.
 • Kan ik 2 instrumenten volgen binnen 1 schooljaar?
  We hechten enorm veel belang dat je eerst het ene instrument beheerst en dat je ook tijd kunt vrijmaken om voor de 2 instrumenten te oefenen. Er moet eerst voldoende bewijs zijn dat een leerling het eerste instrument zeer goed onder de knie heeft. Een school krijgt geen financiering voor een 2de instrument. Je komt eerst op een wachtlijst, indien er nog klassen een plekje vrij hebben, zal je kunnen starten met het 2de instrument. Indien je een 2de instrument wilt volgen omwille van een beroepsopleiding (vb. piano in een leraarsopleiding): wendt u tot de directeur.
 • Kan ik wisselen van keuzevakken? (derde en vierde graad)
  Indien je wisselt van keuzevakken behaal je de competenties niet op tijd om een volledige graad af te werken, dus je zal minstens een leerjaar moeten terugkeren. Let op! Dit kan je maar 1x per graad doen. Voel je je niet goed binnen een vak: wend je tot de directeur en leerkracht!
 • Kan eender welke harmonie/orkest/koor/vereniging meetellen als alternatieve leercontext?
  Neen, dat kan niet. Er worden bepaalde pedagogische, kwaliteits-, en visie eisen gesteld. Deze voorwaarden zijn goedgekeurd door de inspectie en in een contract tussen de academie en de vereniging gegoten.
 • Moet ik veel oefenen?
  In het begin kan dit 5à10 minuten zijn, later kan dit een (half) uur per dag zijn.
bottom of page